16. metodologiaseminaari 2017: Mitä järkeä?

Laurea ammattikorkeakoulu /FUAS l Tikkurilan kampus l Ratatie 22, 01300 Vantaa l Auditorio B101 (ala-aula)

Ke 26.4.2017

  1. Pääluento: Ilkka Niiniluoto, akateemikko
    ks. Suomen Akatemia, suomalaiset tieteen akateemikot: Ilkka Niiniluoto
  2. pääluento: Kaisu Mälkki, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Praba (The Finnish Society for Practice Based Inquiry) pyrkii jäsentämään käytäntölähtöisen tutkimuksen ja työelämän kehittämiseen liittyviä näkökulmia eri suunnista. Käytäntölähtöisyys on yksi tapa jäsentää myös ammattikorkeakoulun tehtävää.

Metodologiaseminaari on jo perinteeksi muodostunut ammattikorkeakoulututkimuksen perusteiden tutkimusseminaari. Kevään 2017 seminaari on järjestyksessä jo 16. kerta, kun käytäntölähtöisestä tutkimuksesta kiinnostuneet ovat kokoontuneet yhteen. Seminaarin teemat ovat vaihdelleet, mutta aina liittyneet ammattikorkeakoulututkimuksen keskeisiin alueisiin.

Tänä vuonna seminaarin teemana on järki. Onko kaikki järkevä todellista ja kaikki todellinen on järkevää, kuten Hegel totesi? Onko toimintojen jatkuva tuloksellistaminen järkevää? Korkeakoulujen edellytetään kouluttavan huippuammattilaisia: onko tällainen koulutustavoite lainkaan järkevä? Olisiko järkevää painottaa enenevässä määrin kasvatuksellisuutta? Tarkoituksena on pohtia ja problematisoida järkeä ja järjellisyyttä, miten järki liittyy esimerkiksi laskelmoivaan rationaalisuuteen tai tunteisiin? Teemaan liittyen on mahdollista julkaista artikkelikirja.

Seminaarissa järjestetään osallistujien tutkimussessioita, johon toivomme keskustelua herättäviä alustuksia. Alustusten toivotaan problematisoivan väljästi seminaarin teemaa.

Pyydämme osallistujia lähettämään lyhyt tiivistelmä (100-200 sanaa) esityksestä, josta käy ilmi esittäjän nimi ja organisaatio sekä lyhyt kuvaus alustuksen tematiikasta. Tiivistelmä tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com 18.4.2017 mennessä.

Ilmoittaudu seminaariin 18.4.2017 mennessä tästä:
 https://www.lyyti.fi/reg/Metodologiaseminaari_2642017_Mita_jarkea_6886

Ohjelma ke 26.4.2017

9.00 – 9.30        Ilmoittautuminen

9.30 –  9.45       Seminaarin avaus: Laurean / FUAS edustaja

9.45 – 10.00      Praban tervehdys

10.00 – 10.45    1. Pääluento: Ilkka Niiniluoto, akateemikko

10.45 – 11.15     Keskustelua

11.30 – 12.30    Lounas

12.30 – 14.00    Rinnakkaiset sessiot

14.00 – 14.30    Kahvitauko

14.45 – 15.30    2. pääluento: Kaisu Mälkki, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
15.30 –  16.10   Praba ry. Vuosikokous. Sääntömääräiset asiat.

Tieteen Akateemikko Ilkka Niiniluoto, YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=gdJkzYq5J64