17. METODOLOGIASEMINAARI Hämeen ammattikorkeakoulussa 24.4.2018

Ilmoittaudu 13.4.2018 mennessä, ohjelma alla

Mikä on ihmisen suhde muuhun luontoon? Olemmeko vain laji lajien joukossa vai onko meillä vastuuta koko luomakunnasta? Mitä merkityksiä luonnolla on ihmisten hyvinvointiin? Onko kiertotalous ratkaisu ympäristöongelmiin?

Metodologiaseminaari on jo perinteinen (v. 2002 alkaen) ammattikorkeakoulututkimuksen perusteihin suuntaava tutkimusseminaari. Vuonna 2018 seminaarin teemana on ihminen ja luonto. Ihminen on tieteen ja tekniikan avulla muuttanut suhdetta luontoon olennaisesti. Kolmisenkymmentä vuotta sitten Georg Henrik von Wright ja Erik Allardt kävivät laajaa huomiota herättäneen keskustelun pohtien mm. sitä kykeneekö tekniikka lopulta ratkaisemaan myös ne ongelmat, jotka se itse luo. Se, miten tämän tyyppisiin suuriin kysymyksiin vastaamme, vaikuttaa samalla myös asenteeseemme luontoa ja kanssaihmisiä kohtaan.

Kevään seminaarissa pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta useista eri näkökulmista kuten kestävä kehitys, kiertotalous, hyvinvointi ja geenimuuntelu. Seminaarissa on kaksi avainluentoa sekä teemasessioita. Sessioihin toivomme osallistujilta keskustelua herättäviä alustuksia (n. 20min). Alustusten toivotaan problematisoivan väljästi seminaarin teemaa. Painopiste voi olla ihmisissä ja heidän toiminnoissaan, luonnossa ja sen kantokyvyssä tai ihmisen ja luonnon välisessä monimuotoisessa suhteessa. Esitykset voivat olla pienimuotoisia pohdintoja tutkimuksellisesti kiinnostavista yksityiskohdista tai laaja-alaisempia yleisesti teemaa problematisoivia. Tarkoituksena on virittää keskustelua tästä olennaisen tärkeästä ja ajankohtaisesta teemasta.

Osallistua voi ilman esitystäkin, mutta pyydämme halukkaita osallistujia lähettämään lyhyen tiivistelmän (100-200 sanaa, suomeksi tai englanniksi esityskielen mukaan): esittäjän nimi, organisaatio ja lyhyt kuvaus tematiikasta. Tiivistelmä lähetetään sähköpostilla osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com 31.3.2018. mennessä.

Ilmoittautuminen seminaariin 13.4.2018 mennessä tästä linkistä  (http://bit.ly/2oVO2tB)

Tavataan Hämeenlinnassa HAMKissa 24.4.2017 klo 9.00-15.30.
Järjestäjinä: Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys (Praba, The Finnish Society for Practice Based Inquiry), HAMK ja Korkeakoulupedagogiikka-hanke (Kope).

O H J E L M A
 9.00              Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 9.30              Seminaarin avaus:
                      HAMK / Kope-hanke
 9.45              Praban tervehdys
10.00             Kasvatus ekokriisin aikakaudella
                       Professori Veli-Matti Värri, Tampereen yliopisto
                       Keskustelua

11.00             Lounas (omakustanteinen)
Mahdollisuus tutustua HAMKin bio- ja elintarviketeknologian laboratorioihin

12.30            Rinnakkaiset sessiot (esitys 20min, keskustelu 10min)
                      Sessiot (suomen ja englannin kieliset) rakentuvat osallistujien aiheiden mukaisesti. 
14.00             Kahvitauko
14.15             Ajankohtaisia geenimuuntelun kysymyksiä: Onko editointi muuntelua?
                       Professori Teemu Teeri, Helsingin yliopisto
                       Keskustelua

15.15             Päivän päätössanat ja julkaisun suunnittelua

Mahdolliset lisätiedustelut järjestelyihin liittyen:
Tarjaleena Tuukkanen(at)hamk.fi
Birgitta.Pirhonen(at)hamk.fi

Lisätietoja seminaarista ja Prabasta
Arto Mutanen, arto.mutanen(at)gmail.com,
Hannu Kotila, hannu.kotila(at)haaga-helia.fi

Ilmoittaudu 13.4.2018 mennessä


 Vuoden 2018 Kirja: Hyöty

Kirja löytyy linkistä: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522166609

Sähköisen julkaisun suora linkki: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166616.pdf