ETIIKKA KORKEAKOULUISSA 18.4.2018 klo 9.30-15.30

ETIIKKA KORKEAKOULUISSA – OPETUKSEN JA TKI-TOIMINNAN NÄKÖKULMAT

Aika
                                    keskiviikko 18.4.2018 klo 9.30-15.30
Paikka                                 HAMK/Korkeakoulukeskus (Visamäki) Hämeenlinna
Kohderyhmät                     korkeakoulujen opinnäytteiden ohjaajat sekä tutkimus- ja tki-toimijat,
korkeakoulujen opiskelijat
Järjestäjät                           HAMKin ja Laurean Tki-etiikan toimikunta

Etiikka korkeakouluissa -seminaarissa kuullaan ajankohtaisia asioita tutkimusetiikasta sekä keskustellaan opinnäytetyöohjauksen ja tutkimus/tki-toiminnan eettisistä kysymyksistä. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen tiedon, kokemusten ja käytänteiden vaihtaminen edistää yhteisiä hyvän korkeakoulutuksen ja tutkimuksen päämääriä.

HAMKin ja Laurean (aiemmin myös LAMKin) tki-etiikan toimikunta on järjestänyt v. 2013 alkaen keväisen seminaarin henkilöstölle ja opiskelijoille. Tänä vuonna seminaari järjestetään yhteistyössä Korkeakoulupedagogiikka-hankkeen kanssa ja siihen toivotaan osallistujia kaikista maamme korkeakouluista.

 Ohjelma
9.30               Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00             Tervetuloa; Vararehtori Janne Salminen/ HAMK
10.15             Korkeakoulupedagogiikka yhdessä – tutkimusetiikan äärellä/ Kope-hankkeen
edustaja
10.25             Tutkimusetiikan ajankohtaisia uutisia
Pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof tai asiantuntija Iina Kohonen/ TENK
10.55             Hyvä tieteellinen käytäntö tutkimuslaitoksessa – case Luonnonvarakeskus
´                     Ohjelmapäällikkö, Sirpa Thessler/ Luke
11.25             Opinnäytetyöohjauksen etiikasta Tutkija, KT Erika Löfström/ Helsingin yliopisto
12.10             Vastuulllinen kehittämistoiminta
12.40             Lounas (omakustanteinen)
13.30             Rinnakkaissessiot

1 Opinnäytetyöohjauksen hyviä käytänteitä
Round table: opinnäytetyön ohjaajat ja opiskelijat, puheenjohtaja Sari Sarlio-Siintola/ Laurea (?)

 2 Avoin tiede ja tutkimus –haasteet korkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle

Round table: Seliina Päällysaho/ Seamk + Minna Marjamaa/ Laurea + Vesa Salminen/ Hamk 15.00             Seminaarin päätös ja päiväkahvi;  Päivän koonti ja jatkon suunnittelua.