18. Metodologiaseminaari 2019: JÄRKI JA TYÖ (25.4.2019)

Järjestäjinä: Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys (Praba, The Finnish Society for Practice Based Inquiry) yhteistyössä TOTEEMI – Työstä oppimassa, työhön ja KOPE – korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä –hankkeiden kanssa.

Paikka: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ratapihantie 13

Metodologiaseminaari on jo perinteinen (v. 2002 alkaen) ammattikorkeakoulututkimuksen perusteihin suuntaava tutkimusseminaari. Vuonna 2019 seminaarin teemana on järki ja työ.

Juha Siltala julkaisi vuonna 2004 kirjan ”Työelämän huonontumisen lyhyt historia”, jossa hän kuvaa työn järkevyyden vähenemisestä. Kirjassa tuodaan esiin, miten työn edellytykset ovat kehittyneet suuntaan, missä lopputuloksena on ollut työelämän huonontuminen. Tämä oikeastaan riippumatta siitä, miten työn sisäinen kiinnostavuus on muuttunut.

Jussi Vähämäki tarkastelee kirjassaan ”Kuhnurien kerho” (2003) tuo esiin, miten pitkälle viety tehokkuuden palvelu tekee työntekijöistä ”kaikesta kiinnostuneita” mutta samalla ”mistään välittämättömiä”. Näin ulkoinen työn järki ja sisäinen työn järki tai mielekkyys ovat yhteydessä toisiinsa.  Työelämän järkevöittämisellä (rationalisointi) tarkoitetaan tehostamista, mutta yleisemmin järkevyys tarkoittaa sitä, mikä tekee ihmisen elämän mielekkääksi. Toisaalta työ ei myöskään rajoitu vain palkkatyöhön vaan pitää sisällään laajemman inhimillisen toiminnallisuuden ajatuksen.

Seminaarissa on kaksi avainluentoa sekä teemasessioita. Sessioihin toivomme osallistujilta keskustelua herättäviä alustuksia (n. 20min). Alustusten toivotaan problematisoivan väljästi seminaarin teemaa. Siten lähestymistavan voi valita suhteellisen vapaasti. Esitykset voivat olla pienimuotoisia pohdintoja tutkimuksellisesti kiinnostavista yksityiskohdista tai laaja-alaisempia yleisesti teemaa problematisoivia. Tarkoituksena on virittää keskustelua tästä olennaisen tärkeästä ja ajankohtaisesta teemasta.

Osallistua voi ilman esitystäkin, mutta pyydämme halukkaita osallistujia lähettämään lyhyen tiivistelmän (100-200 sanaa, suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi esityskielen mukaan): esittäjän nimi, organisaatio ja lyhyt kuvaus tematiikasta. Tiivistelmä lähetetään sähköpostilla osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com 31.3.2019. mennessä.
O H J E L M A (alustava; tarkentuu myöhemmin)
 9.00                   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 9.30                   Seminaarin avaus:

9.45                   Praban tervehdys
10.00                 Pääluento 1 (tarkennetaan myöhemmin)

Keskustelua

11.15                 Lounas (omakustanteinen)
12.30                 Rinnakkaiset sessiot (esitys 20min, keskustelu 10min)

Sessiot (suomen, ruotsin ja englannin kieliset) rakentuvat osallistujien aiheiden mukaisesti. 
14.00                 Kahvitauko
14.15                 Pääluento 2 (tarkennetaan myöhemmin)

Keskustelua

15.15                 Päivän päätössanat ja julkaisun suunnittelua


Lisätietoja seminaarista ja Prabasta
Arto Mutanen, arto.mutanen(at)gmail.com,
Hannu Kotila, hannu.kotila(at)haaga-helia.fi

Ilmoittaudu 13.4.2019 mennessä metodologiaseminaari@gmail.com