18. METODOLOGIASEMINAARI: JÄRKI JA TYÖ 25.4.2019

 

 

 

Järjestäjinä: Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys (Praba, The Finnish Society for Practice Based Inquiry) yhteistyössä TOTEEMI – Työstä oppimassa, työhön ja KOPE – korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä –hankkeiden kanssa.

Paikka: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ratapihantie 13

Metodologiaseminaari on jo perinteinen (vuodesta 2002 alkaen) ammattikorkeakoulututkimuksen perusteihin suuntaava tutkimusseminaari. Vuonna 2019 seminaarin teemana on järki ja työ.

Seminaarissa on kaksi avainluentoa sekä teemasessioita. Seminaarin toinen pääpuhuja Juha Siltala jossa hän kuvaa vuonna 2004 julkaisemassaan kirjassa ”Työelämän huonontumisen lyhyt historia” työn järkevyyden vähenemistä. Kirjassa tuodaan esiin, miten työn edellytykset ovat kehittyneet suuntaan, missä lopputuloksena on ollut työelämän huonontuminen. Tämä oikeastaan riippumatta siitä, miten työn sisäinen kiinnostavuus on muuttunut.

Ilmoittautuminen: metodologiaseminaari@gmail.com

O H J E L M A
9.00                   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30                   Seminaarin avaus
9.45                   Praban, Kopen ja Toteemin tervehdykset

10.00                 Pääluento 1
 Professori Juha Siltala Helsingin yliopisto
Työelämän oleelliset muutokset ja jatkuvuudet
Kommenttipuheenvuoro FT, johtaja Jari Laukia

Keskustelua

11.15                 Lounas (omakustanteinen)
12.30                 Rinnakkaiset sessiot (esitys 20min, keskustelu 10min)
Sessiot (suomen, ruotsin ja englannin kieliset) rakentuvat osallistujien aiheiden mukaisesti.
14.00                 Kahvitauko

14.15                 Pääluento 2
Lehtori Mikko Jakonen Jyväskylän yliopisto
kommenttipuheenvuoro Pia Houni

Keskustelua

15.15                 Päivän päätössanat ja julkaisun suunnittelua
Lisätietoja seminaarista ja Prabasta
Arto Mutanen, arto.mutanen(at)gmail.com,
Hannu Kotila, hannu.kotila(at)haaga-helia.fi
Ilmoittaudu 13.4.2019 mennessä metodologiaseminaari@gmail.com

15.30 – 16.oo PraBan vuosikokous 2019 (esityslista):
Aika ja paikka: to 25.4.2019, klo 15.30-16, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  – puheenjohtaja
  – sihteeri
  – kaksi pöytäkirjantarkastajaa (toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään vuoden 2018 toimintakertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodeksi 2019
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen