19. METODOLOGIASEMINAARI: Interdisiplinäärisyys – ilmiölähtöisen innovaatiotoiminnan mahdollisuudet ja haasteet 23.4.2020 klo 9.oo – 14.3o

Metropolia Myllypuron kampus (Myllypurontie 1, 00920 Helsinki)

Torstai 23.4.2020 klo 9.00-14.30

Metodologiaseminaari on jo perinteeksi muodostunut ammattikorkeakoulututkimuksen perusteiden tutkimusseminaari. Kevään 2020 seminaari on järjestyksessä jo 19. kerta, kun käytäntölähtöisestä tutkimuksesta kiinnostuneet kokoontuvat yhteen. Seminaarin järjestävät Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys (Praba ry). Metodologiaeminaarien teemat ovat vaihdelleet, mutta aina liittyneet ammattikorkeakoulututkimuksen keskeisiin alueisiin. Vuonna 2020 seminaarin teemana on Interdisiplinäärisyys – ilmiölähtöisen innovaatiotoiminnan mahdollisuudet ja haasteet.
Vuonna 2020 on 50 vuotta siitä, kun Erich Jantsch (1970) esitteli termit “interdisiplinäärisyys” ja “transdisiplinäärisyys” laajemmalle yleisölle. Näillä termeillä viitataan käytäntöihin, joissa eri alojen ihmiset työskentelevät erilaisten toisistaan poikkeavien oletusten, menetelmien ja arvojen näkökulmista pyrkien samalla yhteiseen päämäärään. ”Interdisiplinäärisyys” viittaa kahden tai useamman oppialan integraatioon. ”Transdisiplinäärisyys” huomioi lisäksi oppialojen ulkopuoliset toimijat uusien näkökulmien tarjoajana. Käytäntöläheinen T&K-toiminta, jollaista mm. ammattikorkeakouluissa harjoitettu TKI-toiminta tyypillisesti on, on olennaisesti inter- tai transdisiplinääristä innovaatiotoimintaa. Seuraavassa puhutaan pelkästään interdisiplinäärisestä, mutta sillä tarkoitetaan kumpaakin.
Interdisiplinäärisen innovaatiotoiminnan lähtökohtana on jokin yhteinen ilmiö, jonka äärelle toiminta, esim. hanke, keskittyy eri alojen rajat ylittäen. Tällöin voidaan puhua ilmiölähtöisestä innovaatiotoiminnasta. Se onkin interdisplisinäärisen toiminnan keskeinen ominaisuus.
Samalla kun interdisiplinäärinen innovaatiotoiminta mahdollistaa uudenlaisia tapoja tutkia ja oppia, kohtaa se myös uudenlaisia haasteita ja ongelmia. Kun eri alojen asiantuntijat kohtaavat toisiaan omista lähtökohdistaan yhteisten tavoitteiden äärellä, ei aina ole aivan selvää, kuka on toiminnan varsinainen subjekti. Haasteet voivat olla niin käsitteellisiä kuin käytännöllisiäkin.
Praban Interdisiplinäärisyys-seminaarissa on tarkoitus tarkastella interdisiplinääristen käytäntöjen mahdollisuuksia ja haasteita oppimis- ja innovaatiotoiminnassa niin teorian kuin käytännön tapausesimerkkien valossa. Seminaarissa järjestetään osallistujien tutkimussessioita, johon toivomme keskustelua herättäviä alustuksia. Alustusten toivotaan problematisoivan väljästi seminaarin teemaa.
Pyydämme osallistujia lähettämään lyhyt tiivistelmä (100-200 sanaa) esityksestä, josta käy ilmi esittäjän nimi ja organisaatio sekä lyhyt kuvaus alustuksen tematiikasta. Tiivistelmä tulee lähettää ???MINNE??? 31.3.2020 mennessä. Samaan osoitteeseen myös seminaari-ilmoittautuminen, vaikka et jättäisi tiivistelmää.
Alustava ohjelma:
9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi ???
9.30 Seminaarin avaus
10.00 Pääluento 1 & keskustelu
11.15 Pääluento 2 & keskustelu
12.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30 Rinnakkaissessiot (esitys 20 min, keskustelu 10 min)

Lisätietoja seminaarista ja Prabasta:
Jyrki Konkka, jyrki.konkka(at)metropolia.fi
Arto Mutanen, arto.mutanen(at)gmail.com

Seminaarin jälkeen järjestetään PraBan vuosikokous