PraBa ry. vuosikokous 6.5.2021

Vuosikokouksen esityslista 2021

Aika ja paikka: 6.5.2021 klo 13.00

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

– puheenjohtaja

– sihteeri

– kaksi pöytäkirjantarkastajaa (toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuoden 2020 toimintakertomus (liite)

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodeksi 2021

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen