Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2013

Praban Historiaa

Praba pyrkii jäsentämään käytäntölähtöisen tutkimuksen ja työelämän kehittämiseen liittyviä näkökulmia eri suunnista. Käytäntölähtöisyys on yksi tapa jäsentää myös ammattikorkeakoulun tehtävää.

Praban Idea syntyy

Yhdistyksen perustamisesta käytäntölähtöisestä tutkimuksesta kiinnostuneille ja käytäntötutkimusta tekeville tutkijoille keskusteltiin julkisesti todennäköisesti ensimmäisen kerran toukokuussa 2005. Tuolloin pidettiin Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston (KeVer) metodologia-tutkimusryhmän järjestämä – jo perinteeksi muodostunut – kevätseminaari Helsingissä.

Seminaarin loppukeskustelussa nousi esiin kysymys, miten koota yhteen lähestymistavasta kiinnostuneita tutkijoita ja muita toimijoita niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopistosektoriltakin. Yhtenä vaihtoehtona nousi esiin idea oman yhdistyksen perustamisesta.

Ajatus jalostuu

Ajatusta yhdistyksestä kehiteltiin tuoreeltaan edelleen työpalaverissa, joka järjestettiin asiasta kiinnostuneen ydinjoukon toimesta Lahdessa kesäkuussa 2005. Palaverissa keskusteltiin mahdollisesti perustettavan yhdistyksen tarkoituksesta, toimintamuodoista, nimestä ja sen suhteesta KeVeriin: opetusministeriön rahoittamaan verkostohankkeeseen, jonka tavoitteena oli koota yhteen ammattikorkeakoulutusta tutkivia ja kehittäviä henkilöitä niin ammattikorkeakouluista kuin yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

15.6.2005 päivätyssä muistiossa todetaan, että yhdistyksen tarkoituksena olisi ylläpitää yhteisöä, jonka jäsenet edistävät ja tekevät työelämää, aluekehitystä ja ammatillista asiantuntijuutta tukevaa tutkimusta. Yhdistyksen nimi muotoutui jo tuolloin muotoon Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys – työnimeksi tuli Käly.

Yhdistys ajateltiin perustaa KeVerin rinnalle tai oikeammin sen toiminnallisiin puitteisiin – jatkamaan ja kannattelemaan KeVerin piirissä syntynyttä toimintaa projektin joskus päättyessä.

Yhdistys perustetaan

Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys perustettiin virallisesti Oulussa pidetyn KeVerin tutkimusseminaarin yhteydessä. Yhdistyksen perustamiskirja on allekirjoitettu 11.10.2006. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.3.2007.

Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin Helsingissä 10.10.2007 – jälleen KeVerin tutkimusseminaarin yhteydessä – jolloin sille valittiin myös ensimmäisen kerran puheenjohtaja ja hallitus.

Toiminta vakiintuu ja profiili terävöityy

 Yhdistys on toiminut aktiivisesti perustamisestaan lähtien ja yhdessä KeVerin kanssa se on ollut rakentamassa yhteistyöfoorumia sekä ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa että tutkimuslaitoksissa toimiville käytäntötutkimuksen ja korkeakoulutuksen asiantuntijoille.

KeVerin toiminnan lähestyessä päätöstään Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistyksen profiilia haluttiin terävöittää, mikä merkitsi myös tutuksi tulleen Käly-lyhenteen jäämistä historiaan. Lokakuussa 2009 yhdistyksen englanninkieliseksi nimeksi tuli Finnish Society for Practice Based Inquiry, josta johdettiin yhdistykselle myös uusi lyhenne PraBa. Uudistuksessa yhdistys sai myös oman ulkoisen ilmeen.

KeVerin toiminnan päätyttyä vuoden 2009 lopussa PraBa pyrkii jatkamaan hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä tiiviissä yhteistyössä Korkeakoulututkimuksen seuran (CHERIF) ja Ammattikoulutuksen tutkimusseuran (OTTU) kanssa.Yhteistyömuotona ovat mm. vuosittaiset seminaarit, joiden teemat painottuvat vuoroin käytäntölähtöisen tutkimuksen metodologiaan, korkeakoulujärjestelmään ja ammatilliseen asiantuntijuuteen.

Metodologiaseminaari 2013

12. Metodologiaseminaari torstai 25.4.2013

Teemana Kestävä innovointi

 (12th Congress of Methodology: Practice Based Inquiry,Sustainable innovation)

8.30 Aamukahvi

9.00 Tervetuloa pohtimaan innovaatioiden metodologiaa

vararehtori Vesa Taatila ja Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistyksen Praba ry:n edustaja

9.15 Keynote  Mikä innovoinnissa on kestävää, mikä muuttuvaa? (Innovation Practices and Principles: The New, the Old, and the Durable),

Innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas, Aalto-yliopisto

yleisökeskustelua

10.15 Tekniikan opetus uuden edessä (Technical Training is Heading for the Future)

Meteli-hankkeen johtaja Seija Ristimäki, Metropolia ammattikorkeakoulu

10.40 Järki ja innovointi (Reason and Innovation)

Tutkija, dosentti Arto Mutanen, Merisotakoulu

yleisökeskustelua, ruokailu

12.15 Praban vuosikokous

12.30 Rinnakkaissessiot tiimityötiloissa, muodostetaan abstraktien perusteella

Innovaatiot ja oppiminen (Innovations in and for Learning)

Innovaatiot projektitoiminnassa (Innovations in Projects)
kahvi sessioiden lomassa

15.30 Päivän yhteenveto

16.00 Seminaarin päätös

Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu  Leppävaara, Vanha Maantie 6

Metodologiaseminaari 2012

Käytäntöä tutkimassa – 11. metodologiaseminaari

Aika: 19.4.2012 Paikka: HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Helsinki

Ohjelma

9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

10.00 Seminaarin avaus

10.30 Erja Moore: Hyvä tutkimuksen ja kehittämisen käytäntö

Kommenttipuheenvuorot ja keskustelut

12.00 Lounas

Lounaan yhteydessä PraBan vuosikokous.

13.00 Sessiot

Abstraktit (100-200 sanaa, tekijän nimi, organisaatio ja yhteystiedot) pyydetään lähettämään 16.3.2012 mennessä arto.mutanen@gmail.com

Alustuksiin on varattu 20 minuuttia per alustus. Teemojen toivotaan sivuavan seminaarin teemaa Käytäntöä tutkimassa.

14.30 Käytäntöä tutkimassa kirjan julkistamistilaisuus.

15.00 Seminaarin päätös

Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys – Finnish Society for Practice Based Inquiry (PraBa)

Metodologiaseminaari 2011

 TIEDON TUOTTAJAT JA KULUTTAJAT – 10. METODOLOGIASEMINAARI

 27.4.2011 Diak Etelä, Helsinki (Sturenkatu 2)

Ohjelma:

9.00 Aloituskahvi

9.30 Seminaarin avaus, Sakari Kainulainen, tutkimusjohtaja Diak

Juha-Pekka Liljander, Praban puheenjohtaja

10.00 Kokemustutkimus tiedon tuottamisen muotona

Tutkimuspäällikkö Susanna Hyväri,

11.00-12.00 Lounas

 

12.00 Sessiot

1. Pedagogiikka tiedon tuotantona pj. H. Kotila

2. Metodologiset lähestymistavat tiedon tuotantoon pj. A. Mutanen

3. Tiedon tuotanto yhteiskehittelynä pj. T. Rautkorpi

4. KatuMetro – tutkimus kuntapäätöksenteossa pj. Elina Ekholm

14.30 Kuinka yksinäisyys politisoidaan. Professori Juho Saari

, 15.30 Loppukeskustelu

 

 

 

 

 

Pedagogiikka tiedon tuotantona pj. H. Kotila

Onko oppiminen tiedon rakentelua vai uuden tiedon luomista? Tämä kysymys pohdituttaa ammatillisen osaamisen oppimisen rinnalla. Toivomme alustuksia, jotka tuovat esille erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja oppimiseen ja pedagogiikan kehittelyyn.

 

Metodologiset lähestymistavat tiedon tuotantoon pj. A. Mutanen arto.mutanen(at)gmail.com

Tiedon tuottaminen, arvioiminen ja soveltaminen ovat monin tavoin kytkeytyneet toisiinsa. Filosofinen tarkastelu keskittyy aiheen käsitteellis-metodologiseen tarkasteluun. Toivomme alustuksia, joissa tuodaan esiin tiedon tuottamiseen, arvioimiseen ja soveltamiseen liittyvää käsitteellis-filosofista problematiikkaa. Käsittely voi liittyä joko konkreettisiin ja käytännöllisiin tapauksiin tai yleisempään problematiikkaan.

 

Tiedon tuotanto yhteiskehittelynä pj. T. Rautkorpi

Ammattikorkeakoulujen TKI-työ on toimimista laajoissa yhteistyöverkostoissa, mutta se ei vielä tarkoita että itse tiedon rakentelua toteutettaisiin aidosti verkostomaisesti, demokraattisesti ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Millaisia voisivat olla yhteiskehittelyyn perustuvat työtavat, joilla eri alojen ammattilaiset toimivat keskenään ja asiakkaidensa kanssa projekteissa jatkuvassa neuvottelevassa ja kohteellisessa solmutyöskentelyssä? Aiheen käsittelytapa on vapaa.

Metodologiaseminaari 2010

 Tiistai 18.5.2010

klo 9.30 ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 10.00 kongressin avaus

vararehtori, opetusjohtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK

klo 10.15 avainluento: The theory or practice: new faces in old dispute

Professor Andrey Pavlenko, Moscow State University and Russian Academy of Sciences

klo 11.15 teemasessiot

1. Käytäntölähtöisen tutkimukset perusteet, pj. johtaja Juha-Pekka Liljander, Helsingin yliopisto

Leif Östman, Yrkeshögskolan Novia: Pragmatisk och social kunskapskompetens som riktlinje för bedömning av examensarbeten

Sirkka-Liisa Halimaa*, Savonia-ammattikorkeakoulu, Eeva Liikanen, Oulun yliopisto, Riitta Lumme, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Outi Mäkitalo, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Annikki Railio, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Eila Räsänen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Annikki Savolainen & Oulun seudun ammattikorkeakoulu: Kehittämistyöt työelämää palvelemassa

Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia AOKK: Työelämälähtöisyys hankekirjoittamisessa

2. Opiskelun eettisiä kysymyksiä, pj. kehittämispäällikkö Mervi Friman, HAMK

Mervi Friman, HAMK: Käytäntölähtöiseksi tutkijaksi ja kehittäjäksi kasvaminen

Erja Moore, P-KAMK: Damned if you do, damned if you don’t – Plagiarism in Finland in 2010

Kari Silpiö, Haaga-Helia amk: Opiskeluvilppi ja plagiarismi korkeakouluissa – säätelyn vai oppimisen ongelma?

klo 12.45 lounas

klo 14.00 avainluento: Comparative statistical analysis of open ended and close ended answers

Assoc. Prof. Dr. Sigitas Vaitkevicius, Kaunas University of Technology

klo 15.00 kahvi

klo 15.30 Panel discussion

Skills and knowledge, chairman Rector Tapio Varmola, Seinäjoki UAS

Pianist Erkki Korhonen, Principal Lecturer Merianne Nebo, HAMK UAS, Principal lecturer Gordon Alcock, Constructing Architecture, VIA University College, Principal Lecturer Marja Sirkkola, HAMK UAS.

klo 17.00 ohjelma päättyy ja välipala

klo 19.30 jälkipuinti Bar and Café Hemingway`s (Cumulus-hotelli, Raatihuoneenkatu 16 – 18)

Keskiviikko 19.5.2010

klo 9.00 avainluento: Practice Based Inquiry and Responsibility

professori Erja Saurama, Helsingin yliopisto

klo 10.00 teemasessiot

3. Vuorovaikutuksen käytännöt, pj. suunnittelija Tiina Rautkorpi, Metropolia

Tiina Rautkorpi, Metropolia: Työtilanteista otetut kuva-aineistot oppimisen lähtökohtana

Hannu Valkama, Haaga-Helia AOKK: Arviointi kv-hankkeissa

Heli Valli, Keskuspuiston ammattiopisto: Esteetön palvelu – tyytyväinen asiakas!

Ravitsemispalveluiden kehittäminen näkövammaisten asiakkaiden avulla

4. Projects, practice and research, pj. Senior Researcher Arto Mutanen, Lappeenranta University of Technology

Sakari Kainulainen, DIAK: Experiences on Effectiveness of Projects in Developing Context

Päivi Ovaska & Pasi Juvonen, Saimaa UAS: The Challanges and Future Possibilities for Small Software Firms in South-East Finland

Arto Mutanen, LUT: Project and Research Project

klo 12.00 lounas

klo 13.00 Paneelikeskustelu

Variaatioita käytännöistä

Puheenjohtaja: Dosentti Arto Siitonen, Helsingin yliopisto

johtaja Katariina Raij, Laurea, yliopettaja Reima Raijas, P-KAMK, tutkimusjohtaja Sakari Kainulainen, Diak, yliopettaja (emer.) Maritta Päivinen

14.30 Päätössanat

Metodologiaseminaari 2009

 T&K-toiminnan ja asiantuntijuuden etiikka

Metropolia, Vanha Viertotie 23, Helsinki

klo 9.30 ilmoittautuminen ja kahvi

klo 10.00 rehtori Riitta Konkola, Metropolia: Seminaarin avaus

klo 10.15 yliopettaja Jyrki Konkka, Metropolia: T&K-työn etiikka yleisen moraalin näkökulmasta

klo 10.45 dosentti Arto Siitonen, Helsingin yliopisto: T&K-toiminnan etiikka

klo 11.15 keskustelua alustuksien pohjalta

klo 11.30 tauko

klo 11.45 erikoistutkija, KT Vesa Huotari, Poliisiamk: Tutkimus moraalisena järjestyksenä

– pinta- ja kääntöpuoli.

klo 12.30 lounas (omakustanteinen)

klo 13.30 sessiot

1. Yhdessä tekemisen etiikka, pj. suunnittelija (t&k) Tiina Rautkorpi, Metropolia

2. Pedagogiikka ja kehittäminen, pj yliopettaja Hannu Kotila, Haaga-Helia AOKK

3. Opinnäytetöihin liittyvät eettiset kysymykset, pj. yliopettaja Hannu Valkama, Haaga-Helia AOKK

4. Asiantuntijuuden etiikka, pj. erikoistutkija Arto Mutanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

5. Tiedon tuottamisen etiikka, pj. yliopettaja Jyrki Konkka, Metropolia

15.30 – 16.00 yksikön johtaja Juha-Pekka Liljander, Helsingin yliopisto: päätössanat

klo 16.00 Kälyn vuosikokous

Metodologiaseminaari 2008

 Hämeenlinna HAMK/Wetterhoff,
Järjestäjinä: KeVer Metodologian, Filosofian ja Pedagogiikan tutkimusryhmät, Käly, HAMK

Puhetta vai tekoja

Ammattikorkeakoulutus: historiallista, metodologista ja käsitteellistä tarkastelua

10.00-10.30 Ilmoittautuminen/kahvi

Tervetuloa vararehtori Pertti Puusaari, HAMK

10.30-11.00 Luento: Opettajantyön historiaa: opetusta, tutkimista ja kehittämistä (Hannu Kotila)

11.15- 12.20 Sessiot

Rinnakkaiset sessiot. Kullakin puhujalla 30 min aikaa sisältäen keskustelut

12.20-13.20 Lounastauko

13.20-13.50 Luento: Asiantuntijantieto ja sen luotettavuus (Jyrki Konkka)

13.50-14.20 Luento: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ennakko-olettamuksista (Arto Mutanen)

14.25- 15.30 Sessiot

Rinnakkaiset sessiot. Kullakin puhujalla 30 min aikaa sisältäen keskustelut

15.30-16.00 Yhteenveto (Mervi Friman ja Hannu Valkama)

Metodologiaseminaari 2007

 

 Teema: TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN YHTEYS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

 

Tutkimus ja opetus ovat korkeakoulutuksen kaksi keskeistä tukijalkaa. Niiden luonteen ja keskinäissuhteen tarkastelu on sekä itsessään että sovellutustensa kannalta tärkeä tehtävä. Metodologiaseminaari keskittyy tämän tematiikan avaamiseen.

 

Järjestäjä KeVer, AMKtutka ja HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Aika: 29.5.2007 klo 10-16. Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

 

Ohjelma

 

9.30-10 aamukahvit

 

10-12 Avaus

 

Paneelikeskustelu: Tutkimuksen ja opetuksen yhteys?

Paneelikeskustelu: Tutkimuksen ja opetuksen yhteys?

Timo Airaksinen, HY/ Käytännöllisen filosofian laitos

Minna Lakkala, HY/ Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus

Osmo Lampinen, OPM/ Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Katariina Raij, Laurea ammattikorkeakoulu

Yleisöpuheenvuorot

12-13 Lounastauko

13-13.30 Johdattelua sessioihin: metodologiaa tähän päivään

Arto Mutanen, KeVer

13.30-15 Työpajasessiot

A Miten uusi tutkimustieto valuu ammattikorkeakoulujen työhön?

– opettajien ajan tasalla pysymisen haasteet ja ratkaisut

B Millaista tietoa ammattikorkeakoulut tuottavat?

– oman tutkimus- ja kehitystyön rooli ja integrointi oppimisympäristöihin

C Onko verkostomaisessa toiminnassa jujua?

– toimintajärjestelmien kohtaaminen ja kumppanuudet

15-15.30 Seminaarin koontia

Hannu Kotila, KeVer

16- Jälkipuinti

Van Gogh, Ratamestarinkatu 6, 00520 Helsinki 

 

Metodologiaseminaari 2003

 15.-16.5. 2003 Kajaanin amk, Kajaani

Tutkimus- ja kehitystyön metodologisia haasteita

Alustajat: opetusneuvos Hannu Sirén (OPM), rehtori Kari Juntunen (Kajak), opettaja Arto Mutanen (LAMK), yliopettaja Hannu Valkama (Helia), opettaja Matti Vilkka (LAMK), tutkija Matti Vesa Volanen (KTL), opettaja Jukka Sirviö (Kajak), projektipäällikkö Jaana Listenmaa (HAMK) ja tutkija Mervi Friman (HAMK).

Läsnä oli 50 henkilöä.

 

Metodologiaseminaari 2002

 Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden laitos ja Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan ala järjestivät yhdessä kansainvälisen tieteellisen metodologian seminaarin Lahdessa keväällä 2002. Seminaarin tavoitteena oli tarjota sekä metodologian koulutusta ammattikorkeakoulujen henkilöstölle että foorumi metodologian problematiikan pohtimiselle.

Seminaarin teemoiksi valittiin käsitteet keksiminen ja innovaatio. Nämä käsitteet ovat metodologian kannalta erittäin kiehtovia, kuten esityksistä saimme kuulla. Esityksissä valaistiin näiden käsitteiden avulla tieteen ja tutkimuksen kenttää eri näkökulmista. Esityksistä pystyi jokainen metodologian opettaja ja tutkija löytämään itselleen kiehtovia ja tärkeitä kysymyksenasetteluja. Toki tällaisten ideoiden työstäminen osaksi omaa työtä vaatii paljon työtä.

 

Seminaari saikin varsin innostuneen vastaanoton. Ensinnäkin neljän yliopistopuhujan rinnalle saimme neljä ammattikorkeakoulujen edustajaa puhujiksi. Tämä on eräs muoto konkreettisesta yhteistyöstä eri tahojen välillä: keskustelua yhteisessä seminaarissa tietystä teemasta. Kuulijoiksi seminaariin ilmoittautui runsas joukko eri ammattikorkeakoulujen edustajia. Tämä kannustaa jatkamaan ja etsimään uusia yhteistyömuotoja myös metodologian alalla.

 

Saadaksemme mahdollisimman suuren hyödyn tällaisista tieteellisistä kokouksista ja yhteistyöstä yleisemminkin, olisi hyvä organisoida metodologian tutkimusta systemaattiseksi ympärivuotiseksi toiminnaksi. Tällöin tällainen seminaari voisi toimia niin aktiivisten metodologian tutkijoiden kuin myös muiden, kulloisenkin teeman itselleen kiehtovaksi kokevien, henkilöiden tapaamispaikkana.

 

Uskoisin, että tällainen ammattikorkeakoulujen yhteinen metodologian tutkimusryhmä voisi saada riittävän määrän metodologian erityisongelmista kiinnostuneita henkilöitä, jotta sen toiminta olisi mielekästä. Edelleen eri ammattikorkeakouluihin jakautuneena myös ryhmän kosketuspinta ammattikorkeakoulujen muuhun tutkimus-, kehitys- ja opetustyöhön olisi erittäin laaja. Näin voisi sekä metodologian tutkimus että sen yhteys muuhun ammattikorkeakoulujen toimintaan säilyä elävänä ja hedelmällisenä.