Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2014

Kirjoittajakutsu 1.1.2014

Tervetuloa kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakausikirjan teemanumeroon: Käytäntölähtöinen tutkimus ammattikasvatuksen oppimisympäristöissä

Mistä käytäntölähtöisyydessä on mahdollisesti kyse? Entä käytäntölähtöisellä tutkimuksella?

Käytäntölähtöisellä tutkimuksella on monenlaisia merkityksiä riippuen kirjoittajan tiede-, koulutusala- tai työalataustasta. Yleisesti käytäntölähtöisen tutkimuksen tavoitteena on kuitenkin tuottaa uutta tietoa tai uusia näkökulmia erilaisten oppimisen, koulutuksen ja työelämä toimijoiden tueksi. Käytäntölähtöistä tutkimusta sivuavat myös teemat käyttäjälähtöisyys, asiakaslähtöisyys sekä osallistava kehittäminen. Ajankohtaisena haasteena on ammattikasvatuksen oppimisympäristöjen muuttuminen myös teknologian kehityksen myötä.

Olemme kokoamassa Käytäntölähtöistä tutkimusta ammattikasvatuksen oppimisympäristöissä käsittelevää artikkelikokoelmaa Ammattikasvatuksen aikakausikirjaan. Tavoitteenamme on monitieteinen kokonaisuus, jossa aihetta voi lähestyä esimerkiksi teoreettisten ja empiiristen artikkeleiden avulla.

Maksimissaan 200 sanan ideapaperit pyydetään lähettämään 1.3. mennessä Hannu Kotilalle. Hyväksymisestä ilmoitetaan 15.3. mennessä ja valmiiden artikkelikäsikirjoitusten takaraja on 1.5.2014. Lehden teemanumeroon voi tarjota referee- tai yleisluonteisempia artikkeleita. Teemanumero julkaistaan loppuvuodesta 2014

Linkki lehden kirjoittajaohjeisiin:
http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/ohjeitakirjoittajalle.php
Ohjeet kannattaa lukea huolellisesti.

Lisätietoa ja tukea:
Hannu Kotila (hannu.kotila (at)haaga-helia.fi)
Hämäläinen Raija (raija.h.hamalainen(at)jyu.fi)

Julkaisulla on merkityksellinen rooli osaamisen jakajana ja omien tutkimustulosten tunnetuksi tekijänä.

Metodologiaseminaari 2014

13. metodologiaseminaari: Kehittäjän etiikka
keskiviikkona 2.4.2014, 10.00–15.00

PraBa ry:n metodologiaseminaari on jo perinteeksi muodostunut ammattikorkeakoulututkimuksen perusteiden tutkimusseminaari. Seminaarin teemat ovat vaihdelleet mutta ne ovat aina liittyneet ammattikorkeakoulututkimuksen keskeisiin alueisiin. Kevään 2014 seminaarin teemana on kehittäjän etiikka. Seminaarin yhteistyökumppanina toimii Arcada. Seminaari Arcadan sivuilla: http://www.arcada.fi/fi/node/2228

Seminaari järjestetään Arcadan pienessä auditorissa, keskiviikkona 2.4.2014, 10.00 – 15.00.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.3.2014.

Ohjelma:
10.00 Tervetuloa
Arcadan ja PraBa ry:n (Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys) edustaja

10.30 Tutkimusetiikka ammattikorkeakouluympäristössä (suomeksi)
Jyrki Kettunen, dosentti, Arcada, Tutkimuseettinen neuvottelukunta www.tenk.fi

11.30 – 13.00 Tutkimussessiot

Seminaarissa järjestetään osallistujalähtöisiä tutkimussessioita, johon toivomme keskustelua herättäviä alustuksia. Alustusten toivotaan problematisoivan seminaarin teemaa. Esitysten teemat voivat käsitellä esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikkaa, tutkijan, kehittäjän tai opiskelijan roolia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, eettisiä kysymyksiä, yritysyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä.

Pyydämme osallistujia lähettämään lyhyen suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen tiivistelmän (100-200 sanaa) esityksestä ennakkoon. Esityksen tulee sisältää esittäjän nimi ja organisaatio sekä lyhyt kuvaus alustuksen tematiikasta. Tiivistelmä lähetetään 3.3.2014 mennessä sähköpostilla osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com.

13.00 – 13.45 Omakustanteinen ruokailu

13.45 – 14.00 PraBan vuosikokous

14.00 – 15.00 Kehittäjän etiikka –dialogi (suomeksi)
Lars Lundsten, Arcada, dosentti Svenska social- och kommunalhögskolan ja Ritva Engeström, dosentti Helsingin yliopisto