Kirjahanke: Hyvä Elämä (tietoja kirjasta, kirjan linkki ja käytetyt kirjoittaja-ohjeet)

Kirjahankkeen 2015 – 2016 teemana oli  hyvä elämä: käytäntö, tutkimus ja ammattipedagogiikka. 

Kirja julkaistiin kesäkuussa 2016.

hyvaelama2016

Kirja jakautuu pääteemoihin:

I Hyveet ja hyvään elämään kasvaminen
II Ammattipedagogiikka hyvän elämän toteuttaajana
III Hyvä työelämä

 

Kirjan voi ladata sähköisenä ilmaiseksi itselleen osoitteesta:

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166081.pdf

 

Kirjaan kutsuttiin kirjoittajia ammattikorkeakouluista, yliopistoista ja käytännön ammattipedagogiikan kehittäjiä AOKK:n verkostojen kautta, Ottu ry:n piiristä ja Praban piiristä.

Toimittajina olivat Arto Mutanen, Mauri Kantola, Hannu Kotila ja Liisa Vanhanen-Nuutinen

Artikkeleiden valmistelu

Kirjan valmistelussa hyödynnettiin toimitus- ja refereemenettelyä. Artikkelin hyväksyminen kirjaan tapahtui referee-lausuntojen perusteella. Kirjoittajien tuli hyväksyä se periaate, että toimitustyössä tekstiin tehdään mahdollisesti joitakin lisäyksiä, muokkauksia tai poistoja. Kirjan valmistumisaikataulu oli:

  • 15.5.2015 Lähetettävä toimittajalle otsikko ja lyhyt kuvaus artikkelista
  • 25.9.2015 Lähetettävä toimittajalle artikkelin ensimmäinen versio

Referee-kierros:

  • 30.10.2015 Toimittaja lähettää referee-kommentit ja muokkauspyynnöt artikkeleihin
  • 27.11.2015 Muokatut artikkelit toimittajalle
  • 18.12.2015 Toimittaja ilmoittaa hyväksynnästä

tekninen toimitustyö:

Helmikuu 2016 vedosten tarkistaminen

Maaliskuu-huhtikuu 2016 kirjan julkaiseminen

Kirjoitusohjeet
Artikkelin ideaalikoko on 10-12 liuskaa.

Taittoteknisistä syistä pyydämme välttämään alaviitteitä.

1. Kappaleiden alkuun ei sisennyksiä. Kappaleet erotetaan yhdellä tyhjällä rivillä.

2. Pakollinen rivinvaihto vain kappaleiden väliin (ei siis rivin loppuun).

3. Älkää käyttäkö mitään erikoiskoodeja.

4. Lähettäkää taulukot ja graafiset esitykset omana tiedostonaan.

7. Taulukot lähetetään tekstitiedostona, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan

painamalla kerran tabulaattoria (tai excel-tiedostona).

8. Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1 rivivälillä ja lähetetään toimittajalle sähköpostitse

9. Tekstissä lähdeviitteet merkitään sulkuihin seuraavasti:

(Kansanen 1991, 14), (Lincoln & Guba 1985), (Marton ym. 1985). Artikkelin tai katsauksen loppuun sijoitetaan lähdeluettelo otsikolla ”Lähteet” seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Ca: Sage.

Marton, F., Dahlgren, L.O., Svensson, L. & Säljö, R. 1985. Oppimisen ohjaaminen. (Suom. Eeva Pilvinen). Espoo: Weilin + Göös.

MacDonald, B. 1987. Evaluation and control of education. Teoksessa R. Murphy & H. Torrance (toim.) Evaluating education: Issues and methods. London: Harper & Row, 36-48.

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1. Komiteanmietintö 1970: A 4. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Savolainen, H. & Lukkari, M. 1994. Käyttäytymishäiriö: ilmiö vai häiriö tutkimuskäytännöissä? Kasvatus 25 (3), 274-280.

Takala, S. 1991. Mitä meidän tulisi oppia menneistä vuosista? Teoksessa E. Kangasniemi & H. Saari (toim.) Arviointia ja ajatuksia koulun kehittämisestä. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 69, 49-58.

Marinara, M. 1995. Theory, self, and rhetoric or, what to do with Ariadne’s thread. (ERIC Document Reproduction Service, No ED 397 428.

1 thought on “Kirjahanke: Hyvä Elämä (tietoja kirjasta, kirjan linkki ja käytetyt kirjoittaja-ohjeet)

  1. Päivitysilmoitus: Metodologiaseminaari 2016 | PraBa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.