PraBan hallitus

Arto Mutanen, puheenjohtaja 

Jäsenet:
Ilpo Halonen, Pia Houni,
Mervi Friman (siht), Taru Konst (siht),
Hannu LT Heikkinen, ja Tiina Rautkorpi.

Varajäsenet: Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Jyrki Konkka