21. METODOLOGIASEMINAARI: KESTÄVÄ ELÄMÄNMUOTO 26.4.2022

Isäntäorganisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna (hybriditoteutus)
Ajankohta: tiistai 26.4.2022 klo 9-15, kirjan julkistustilaisuus klo 15-17

Metodologiaseminaari on jo perinteeksi muodostunut käytäntölähtöisen tutkimuksen perusteiden tutkimusseminaari. Kevään 2022 seminaari on järjestyksessä jo 21. kerta, kun käytäntölähtöisestä tutkimuksesta kiinnostuneet kokoontuvat yhteen. Seminaarin järjestävät Hämeen ammattikorkeakoulu ja Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys (Praba ry). Metodologiaseminaarien teemat ovat vaihdelleet, mutta aina liittyneet käytäntölähtöisen tutkimuksen keskeisiin alueisiin. Kevään 2022 metodologiaseminaarin teema on kestävä elämänmuoto. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostavat kestävän elämänmuodon teoreettiset ja käytännölliset kysymykset.

Kestävää kehitystä on kuvattu perinteisesti kolmen pilarin avulla: meidän tulee rakentaa tulevaisuutta tavalla, joka on samanaikaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Mutta ovatko nämä pilarit samanarvoisia? Joidenkin mielestä vihreää siirtymää voi rakentaa vain talouden ehdoilla, mutta toiset ovat päinvastaista mieltä: kestävää taloutta ei voi olla ilman sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Tässä seminaarissa tarkastellaan kestävyyttä monesta näkökulmasta käytäntölähtöisellä otteella. Olennainen kysymys on, miten pitää osata toimia, jotta elämänmuotomme voi olla kestävällä pohjalla.

Kestävän elämänmuodon saavuttaminen ei ole yksinkertaista. Sen saavuttaaksemme joudumme pohtimaan perusarvojamme uudelleen. Erityisesti ihmiskäsityksemme perustana oleva ihmiskeskeisen valistusajattelun sijaan tai rinnalle tulisi löytää ekologista viisautta, joka toisi esiin luonnon ja ihmisen keskinäisen kohtalonyhteyden. Meillä ei ole valmiita malleja, joiden varaan voisimme rakentaa tällaista uutta ajattelua, emme myöskään voi unohtaa tai heittää pois aiempaa traditiotamme Uudistaminen edellyttää yhteistä ponnistusta, jossa eri lähtökohdista pyritään löytämään tapoja ajatella ja toimia kestävän elämänmuodon rakentamiseksi.

Seminaarissa järjestetään osallistujien tutkimussessioita, joihin toivomme keskustelua herättäviä alustuksia. Alustusten toivotaan problematisoivan seminaarin teemaa. Pyydämme osallistujia lähettämään esityksestä lyhyen tiivistelmän (100-200 sanaa) esityksestä, josta käy ilmi esittäjän nimi ja organisaatio sekä lyhyt kuvaus alustuksen tematiikasta. Tiivistelmä tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com 28.2.2022 mennessä. Seminaariesityksille pyritään järjestämään julkaisukanava.