21. METODOLOGIASEMINAARI: KESTÄVÄ ELÄMÄNMUOTO 26.4.2022

Vastuuorganisaatio: HAMK, Hämeenlinna
Ajankohta: tiistai 26.4.2022 klo 9-15, kirjan julkistustilaisuus klo 15-17
Toteutus: Hybridi
Lähitilaisuus järjestetään Visamäen kampuksella S-rakennuksen 3. kerroksessa.
Infopiste on N-rakennuksessa heti ulko-ovista tullessa. Sieltä saa lisäohjeistusta tilojen löytymiseen. Ajo-ohje löytyy oheisesta linkistä:
https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kampukset-ja-kartat/hameenlinna/

Metodologiaseminaari on jo perinteeksi muodostunut käytäntölähtöisen tutkimuksen perusteiden tutkimusseminaari. Kevään 2022 seminaari on järjestyksessä jo 21. kerta, kun käytäntölähtöisestä tutkimuksesta kiinnostuneet kokoontuvat yhteen. Seminaarin järjestävät Hämeen ammattikorkeakoulu ja Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys (Praba ry). Metodologiaseminaarien teemat ovat vaihdelleet, mutta aina liittyneet käytäntölähtöisen tutkimuksen keskeisiin alueisiin. Kevään 2022 metodologiaseminaarin teema on kestävä elämänmuoto. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostavat kestävän elämänmuodon teoreettiset ja käytännölliset kysymykset. 

Kestävää kehitystä on kuvattu perinteisesti kolmen pilarin avulla: meidän tulee rakentaa tulevaisuutta tavalla, joka on samanaikaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Mutta ovatko nämä pilarit samanarvoisia? Joidenkin mielestä vihreää siirtymää voi rakentaa vain talouden ehdoilla, mutta toiset ovat päinvastaista mieltä: kestävää taloutta ei voi olla ilman sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Tässä seminaarissa tarkastellaan kestävyyttä monesta näkökulmasta käytäntölähtöisellä otteella. Olennainen kysymys on, miten pitää osata toimia, jotta elämänmuotomme voi olla kestävällä pohjalla.

Kestävän elämänmuodon saavuttaminen ei ole yksinkertaista. Sen saavuttaaksemme joudumme pohtimaan perusarvojamme uudelleen. Erityisesti ihmiskäsityksemme perustana oleva ihmiskeskeisen valistusajattelun sijaan tai rinnalle tulisi löytää ekologista viisautta, joka toisi esiin luonnon ja ihmisen keskinäisen kohtalonyhteyden. Meillä ei ole valmiita malleja, joiden varaan voisimme rakentaa tällaista uutta ajattelua, emme myöskään voi unohtaa tai heittää pois aiempaa traditiotamme Uudistaminen edellyttää yhteistä ponnistusta, jossa eri lähtökohdista pyritään löytämään tapoja ajatella ja toimia kestävän elämänmuodon rakentamiseksi.

Hybridiseminaarissa järjestetään osallistujien tutkimussessioita, joihin toivomme keskustelua herättäviä alustuksia. Alustusten toivotaan problematisoivan seminaarin teemaa. Pyydämme osallistujia lähettämään esityksestä lyhyen tiivistelmän (100-200 sanaa), josta käy ilmi esittäjän nimi ja organisaatio sekä lyhyt kuvaus alustuksen tematiikasta. Tiivistelmä tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com 31.3.2022 mennessä. Samaan linkkiin voi myös ilmoittautua hybridi-linkin saamiseksi.

Tiivistelmässä tulee ilmaista pidetäänkö esitys paikan päällä vai etäyhteydellä.

Metodologiaseminaarin teemaan liittyen on mahdollista julkaista artikkelikirja. Artikkeliehdotuksia kirjaan (Call for papers) pyydetään verkkosivulla seminaarin jälkeen.

SEMINAARIN OHJELMA 

9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 

9.30 Avaus 

Praba, Arto Mutanen 

9.45-10.30 Key note: Ilmastonmuutos ja yhteinen vastuu
Säde Hormio, HY  

10.45 Rinnakkaissessiot

Sessio 1: KESTO-hanke
10.45 KESTO hankkeen eettinen kestävyysosaaminen -tutkimus, kehitystyö ja vaikuttavuus, HH Tutkimusaluejohtaja, Annica Isacsson
11.05 KESTO- Haaga-Helian osaamisaluejohtajat -tutkimus,
HH Ammattikasvatuksen yliopettaja Jani Siirilä
11.30 Jyväskylän yliopiston KESTO-tutkimuksen alustavat tulokset,
Tutkija, Anu Virtanen
11.55 Högskolan Arcada, Kesto-verkoston ohjausdokumenttien analyysi,
Johtaja Camilla Wikström-Grotell

Sessio 2
Marja-Liisa Trux: Vaikuttavalla tutkimuksella kestävään elämäntapaan?
Tiina Rautkorpi: MetabolismiZine – Tutkijat tieteen tiloissa
Taru Konst & Tuija Koivunen: Monilajisuus korkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuustyössä
Leena Nikander & Satu Korkeamäki: Vertaisryhmämentoroinnilla kestävää työelämää  

Sessio 3
Mervi Friman: Kestävä elämänmuoto ja korkeakoulutus
Arto Mutanen & Ilpo Halonen: G. H. von Wright kestävän elämänmuodon mahdollisuudesta
Juha Kämäräinen: Guba tai Cuba – sama se, tulihan asia selväksi! Onko lähteillä ja luotettavuudella väliä osaamisen aikakaudella? Naturalistic Inquiry väitöstutkimusten luotettavuusarvionnin lähteenä.
Erja Moore: Menetelmäklassikot opinnäytetöiden (rituaalisissa) menetelmäkuvauksissa
–kopioituja virheitä, stiiknafuulioita ja pseudoviitteitä

12.15 Lounas  

13.00 Paneeli: Kohti kestävää elämänmuotoa?  

Galina Kallio (HY); Veli-Matti Värri (TaY); Arto O. Salonen (UEF); Raisa Foster (UEF); 

puheenjohtajana Mona-Anitta Riihimäki (HAMK) 

14.30 Seminaarin päätös 

15.00-17  Craft, Technology and Design -kirjan julkistustilaisuus 

Järjestäjät 

Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys Praba 

Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa, Kesto-hanke 

Hämeen ammattikorkeakoulu /Edu-tutkimusyksikkö