Siirry sisältöön

Metodologiaseminaari 9.4.2024

Tervetuloa vuoden 2024 metodologiaseminaariin Haaga-heliassa

Tiistaina 9.4.2024 Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Ratapihantie 13
00520 Helsinki, Pasilan aseman vieressä.

 

Teemoja: 

  • kestävä kehitys
  • sosiaalinen vastuu
  • asiantuntijan vastuu
  • juridinen vastuu
  • luottamus
  • autonomia
  • moraalinen vastuu
  • poliittinen vastuu

Kuvaus: 

Metodologiaseminaari on jo perinteeksi muodostunut käytäntölähtöisen tutkimuksen perusteiden tutkimusseminaari. Kevään 2024 seminaari on järjestyksessä jo 23. kerta, kun käytäntölähtöisestä tutkimuksesta kiinnostuneet kokoontuvat yhteen. Seminaarin järjestävät Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys (Praba ry) ja Korkeakoulututkimuksen seura (Korkeakoulututkimuksen seura ry – Cherif | Consortium of Higher Education Researchers in Finland (korkeakoulututkimus.fi)). Metodologiaseminaarien teemat ovat vaihdelleet, mutta aina liittyneet käytäntölähtöisen tutkimuksen keskeisiin alueisiin. Kevään 2024 metodologiaseminaarin teema on vastuullisuus. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostavat vastuullisuuteen ja vastuuttomuuteen liittyvät teoreettiset ja käytännölliset kysymykset.

Vastuullisuuden termi kaipaa muodollista (käsitteellistä) määrittelyä, jotta voisimme arvioida, puhummeko samasta asiasta, kun käytämme kyseistä termiä. Asettuuko käyttämämme termi saman käsitteen alle? On myös tarpeen tutkia, miten vastuullisuus ilmenee eri yhteyksissä, toisin sanoen millaisista asioista vastuullisuus muodostuu eri yhteyksistä. Mitä se on esimerkiksi kestävästä kehityksestä puhuttaessa? Mitä on asiantuntijan tai tutkijan vastuu? Onko poliittinen vastuu tyhjä käsite?

 

Aikataulutus: 

 

9.00 – 9.20
Praban, Cherifin, Haaga-Helian edustajat

9.20 – 10.20

Sami Pihlström  uskonnonfilosofian professori, Helsingin yliopisto: Vastuussa vastuullisuudesta

Henna Juusola, Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Puistokatu 4:n tutkijajäsen: Kohti kestävämpää korkeakoulutusta?

10.30 kommentoiva keskustelu kommentaattorit Jani Siirilä, Taru Siekkinen

11.30 – 12.30 lounastauko

12.30-12.55 Virve Kallioniemi-Chambers: Niukkuus ja laatu korkea-asteen koulutuksen kansainvälisissä kehittämishankkeissa -pohdintaa

12.55-13.20 Erja Moore: Opinnäytetöiden olemattomat lähteet

13.20-13.45 Juha Kämäräinen: Nimeketasoiset viittaukset edellyttävät luottamusta ja kirjoittajan vastuullisuutta

13.45-14.15 Ilpo Halonen & Arto Mutanen: Otetaan leikki vakavasti

14.25-15.00 Kaikille avoin Praban vuosikokous

 

Ilmoittautuminen ja esitelmä-ehdotukset metodologia.seminaari@gmail.com (29.3.2024 mennessä).

Esitykset on tarkoitettu keskustelun pohjaksi. Ne voivat perustua keskeneräisille tai suunnitteilla olevilla aiheille, teemoille tai ideoille.

Yleinen luonnehdinta seminaarin teemasta:

Vastuullisuus on avaintermi kuvattaessa toimintaa ja käytäntöjä, joissa tulisi huomioida mm. eettiset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat. Normatiivinen toimijuus on vastuullisuuden edellytys. Toimijaa, joka ei ole autonominen ja rationaalinen (syyntakeinen), ei voida myöskään pitää vastuullisena teoistaan. Tässä merkityksessä vastuullisuus on “rikostekninen” (forensic) termi.

Termiä vastuullisuus on kuitenkin enenevässä määrin alettu käyttää mitä erilaisimmissa yhteyksissä mitä erilaisimmilla tavoilla. Usein näyttää siltä, että termin käyttäjä ei ymmärrä sen merkitystä. Toisin sanoen, termiä käytetään monesti väärin. On unohdettu, että kysymyksessä on normatiivisen arvioinnin lähtökohta, ei niinkään edistämisen arvoinen asia tai toiminnan tavoite. Monesti yhteyksissä esimerkiksi jotkut organisaatiot ilmaisevat tavoitteitaan ilmoittamalla, että ”pyrkimyksenämme on vastuullinen toiminta” jossain asiassa. Tällöin organisaatio itse asiassa tunnustaakin toimivansa vastuuttomasti, sillä vastuullisuus on vasta pyrkimyksenä. Kuitenkin jokainen aikuinen ihminen tai organisaatio on lähtökohtaisesti vastuussa teoistaan ja toiminnastaan, ei vasta pyrkimässä vastuullisuuteen.

Toisaalta, kun otetaan vastuu jostakin asiasta (tehtävästä, tavoitteesta?), otetaan kontrolli tai sitoudutaan tehtävään tai tavoitteeseen. Tällöin vastuun ottamisella viitataan valtaan vastuun laisesta asiasta. Vastuullisuus ja vastuun ottaminen kuvaavat tällöin eri käsitteitä. Vastuullisuus on moraalisen arvioinnin lähtökohta, vastuun ottaminen on vallan ilmaisu. Tämän merkityseron huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää vastuusta puhuttaessa.

 

Praba_Vuosikokous09042024_pöytäkirja

 

Praba_toimintakertomus ja toiminnantarkastuslausunto 2024