Siirry sisältöön

PraBaa lähellä olevat Julkaisut

PraBa pyrkii jäsentämään käytäntölähtöisen tutkimuksen ja työelämän kehittämiseen liittyviä näkökulmia eri suunnista. Käytäntölähtöisyys on yksi tapa jäsentää myös ammattikorkeakoulun tehtävää.

Praban toimintaa sivuavia julkaisuja, yhteistyössä:

Konst, T, Kantola, M, Mutanen, A. & Friman, M. (toim.) 2023. Kestävä elämänmuoto. PraBa & Turun ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 51. Vapaasti verkossa.
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/julkaisuhaku/202/

Heikkinen, H.L.T & Kaukko, M. (toim.) 2023. Toimintatutkimus – Käytännön opas. Vastapaino. YSO – yleinen suomalainen asiasanasto: toimintatutkimus, tutkimusmenetelmät, tutkimustyö, tutkimusetiikka, moninaisuus, kerronta, narratiivinen tutkimus, tieteellinen tieto, luotettavuus, tutkimus, kansalaistiede. https://vastapaino.fi/sivu/tuote/toimintatutkimus/4844656

Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.)  2022. Korkeakoulupedagogiikka – Ajat, paikat ja tulkinnat. Haaga-Helian julkaisut 7/2022. ISBN 978-952-7474-15-0 . Korkeakoulupedagogiikka_screen.pdf (haaga-helia.fi)

Jakonen, M., Houni, P., Mutanen, A., Halonen, I. & Aali, P.(2021). Työn järjestyksiä. YFI julkaisuja.11. Jyväskylän yliopisto. URN: URN:ISBN:978-951-39-8939-2

Jakonen, Mikko, Houni, Pia, Mutanen, Arto & Halonen, Ilpo (toim.), 2021, Työ ja järki, Sophi (e-kirja), (Työ ja järki.indd (jyu.fi)). Mikko Jakonen, Pia Houni, Arto Mutanen ja Ilpo Halonen (toim.), 2021, Työn järjestyksiä, YFI-julkaisuja 11 (e-kirja) (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8939-2) 

Tarkko Oksala, Tufan Orel, Arto Mutanen, Mervi Friman, Jaana Lamberg & Merja Hintsa (eds.), 2022, Craft, Technology and Design, Häme University of Applied Sciences (eBook) (https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-832-9) 

Arto Mutanen, Mervi Friman, Mauri Kantola & Taru Konst (eds.), 2020. Human and Nature. Research Reports from Turku University of Applied Sciences 50. Free available:  http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167491.pdf

Laiho, Hemmo; Tuominen, Miira (2018). Havainto : Suomen Filosofisen Yhdistyksen yhden sanan kollokvion esitelmiä. http://www.utupub.fi/handle/10024/144876

Arto Mutanen, Pia Houni, Jarmo Mäntyvaara, Mauri Kantola (toim.), 2018. Hyöty. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019102334396

Mutanen, Kantola, Kotila & Vanhanen-Nuutinen (toim.), 2016, Hyvä Elämä  – Käytäntö, tutkimus ja ammattipdagogiikka. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 44. Verkkoversio ladattavissa http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166081.pdf

Tiina Rautkorpi – Arto Mutanen – Liisa Vanhanen-Nuutinen (toim.), 2014, Kestävä innovointi. Oppimista korkeakoulun ja työelämän dialogissa. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja.

Kotila, Hannu ja Mäki, Kimmo (toim.), 2012, Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2, Edita

Kotila, Hannu ja Mutanen, Arto (toim.), 2012, Käytäntöä tutkimassa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Kotila, Hannu, Mutanen, Arto ja Kakkonen, Marja-Liisa (toim.), 2008, Opetuksen ja tutkimuksen kiasma, Edita.

Kotila, Hannu, Mutanen, Arto ja Volanen, Matti Vesa (toim), 2007, Taidon tieto, Edita.

Liisa Vanhanen-Nuutinen & Pirjo Lambert (toim.) 2005, Hankkeesta julkaisuksi, Edita

Kotila, Hannu ja Mutanen, Arto (toim.), 2004, Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu, Edita.

Kotila, Hannu (toim.), 2003, Ammattikorkeakoulupedagogiikka, Edita