Siirry sisältöön

Praban Historiaa

PraBa pyrkii jäsentämään käytäntölähtöisen tutkimuksen ja työelämän kehittämiseen liittyviä näkökulmia eri suunnista. Käytäntölähtöisyys on yksi tapa jäsentää myös ammattikorkeakoulun tehtävää.

Praban Idea syntyy

Yhdistyksen perustamisesta käytäntölähtöisestä tutkimuksesta kiinnostuneille ja käytäntötutkimusta tekeville tutkijoille keskusteltiin julkisesti todennäköisesti ensimmäisen kerran toukokuussa 2005. Tuolloin pidettiin Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston (KeVer) metodologia-tutkimusryhmän järjestämä – jo perinteeksi muodostunut – kevätseminaari Helsingissä.

Seminaarin loppukeskustelussa nousi esiin kysymys, miten koota yhteen lähestymistavasta kiinnostuneita tutkijoita ja muita toimijoita niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopistosektoriltakin. Yhtenä vaihtoehtona nousi esiin idea oman yhdistyksen perustamisesta.

Ajatus jalostuu

Ajatusta yhdistyksestä kehiteltiin tuoreeltaan edelleen työpalaverissa, joka järjestettiin asiasta kiinnostuneen ydinjoukon toimesta Lahdessa kesäkuussa 2005. Palaverissa keskusteltiin mahdollisesti perustettavan yhdistyksen tarkoituksesta, toimintamuodoista, nimestä ja sen suhteesta KeVeriin: opetusministeriön rahoittamaan verkostohankkeeseen, jonka tavoitteena oli koota yhteen ammattikorkeakoulutusta tutkivia ja kehittäviä henkilöitä niin ammattikorkeakouluista kuin yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

15.6.2005 päivätyssä muistiossa todetaan, että yhdistyksen tarkoituksena olisi ylläpitää yhteisöä, jonka jäsenet edistävät ja tekevät työelämää, aluekehitystä ja ammatillista asiantuntijuutta tukevaa tutkimusta. Yhdistyksen nimi muotoutui jo tuolloin muotoon Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys – työnimeksi tuli Käly.

Yhdistys ajateltiin perustaa KeVerin rinnalle tai oikeammin sen toiminnallisiin puitteisiin – jatkamaan ja kannattelemaan KeVerin piirissä syntynyttä toimintaa projektin joskus päättyessä.

Yhdistys perustetaan

Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys perustettiin virallisesti Oulussa pidetyn KeVerin tutkimusseminaarin yhteydessä. Yhdistyksen perustamiskirja on allekirjoitettu 11.10.2006. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.3.2007.

Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin Helsingissä 10.10.2007 – jälleen KeVerin tutkimusseminaarin yhteydessä – jolloin sille valittiin myös ensimmäisen kerran puheenjohtaja ja hallitus.

Toiminta vakiintuu ja profiili terävöityy

 Yhdistys on toiminut aktiivisesti perustamisestaan lähtien ja yhdessä KeVerin kanssa se on ollut rakentamassa yhteistyöfoorumia sekä ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa että tutkimuslaitoksissa toimiville käytäntötutkimuksen ja korkeakoulutuksen asiantuntijoille.

KeVerin toiminnan lähestyessä päätöstään Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistyksen profiilia haluttiin terävöittää, mikä merkitsi myös tutuksi tulleen Käly-lyhenteen jäämistä historiaan. Lokakuussa 2009 yhdistyksen englanninkieliseksi nimeksi tuli Finnish Society for Practice Based Inquiry, josta johdettiin yhdistykselle myös uusi lyhenne PraBa. Uudistuksessa yhdistys sai myös oman ulkoisen ilmeen.

KeVerin toiminnan päätyttyä vuoden 2009 lopussa PraBa on jatkanut hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä tiiviissä yhteistyössä Korkeakoulututkimuksen seuran (CHERIF) ja Ammattikoulutuksen tutkimusseuran (OTTU) kanssa.Yhteistyömuotona ovat mm. vuosittaiset seminaarit, joiden teemat painottuvat vuoroin käytäntölähtöisen tutkimuksen metodologiaan, korkeakoulujärjestelmään ja ammatilliseen asiantuntijuuteen