Siirry sisältöön

Metodologiaseminaari 2009

 T&K-toiminnan ja asiantuntijuuden etiikka

Metropolia, Vanha Viertotie 23, Helsinki

klo 9.30 ilmoittautuminen ja kahvi

klo 10.00 rehtori Riitta Konkola, Metropolia: Seminaarin avaus

klo 10.15 yliopettaja Jyrki Konkka, Metropolia: T&K-työn etiikka yleisen moraalin näkökulmasta

klo 10.45 dosentti Arto Siitonen, Helsingin yliopisto: T&K-toiminnan etiikka

klo 11.15 keskustelua alustuksien pohjalta

klo 11.30 tauko

klo 11.45 erikoistutkija, KT Vesa Huotari, Poliisiamk: Tutkimus moraalisena järjestyksenä

– pinta- ja kääntöpuoli.

klo 12.30 lounas (omakustanteinen)

klo 13.30 sessiot

1. Yhdessä tekemisen etiikka, pj. suunnittelija (t&k) Tiina Rautkorpi, Metropolia

2. Pedagogiikka ja kehittäminen, pj yliopettaja Hannu Kotila, Haaga-Helia AOKK

3. Opinnäytetöihin liittyvät eettiset kysymykset, pj. yliopettaja Hannu Valkama, Haaga-Helia AOKK

4. Asiantuntijuuden etiikka, pj. erikoistutkija Arto Mutanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

5. Tiedon tuottamisen etiikka, pj. yliopettaja Jyrki Konkka, Metropolia

15.30 – 16.00 yksikön johtaja Juha-Pekka Liljander, Helsingin yliopisto: päätössanat

klo 16.00 Kälyn vuosikokous