Siirry sisältöön

Kirjahanke 2022 & Kirjoittajakutsu:
Kestävä elämänmuoto

 

Kirjoittajakutsu

Kestävää kehitystä on kuvattu perinteisesti kolmen pilarin varaan: meidän tulee rakentaa tulevaisuutta tavalla, joka on samanaikaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Mutta ovatko nämä pilarit samanarvoisia? Joidenkin mielestä vihreää siirtymää voi rakentaa vain talouden ehdoilla, mutta toiset ovat päinvastaista mieltä: kestävää taloutta ei voi olla ilman sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Tässä kirjassa on tavoitteena tarkastella kestävyyttä erilaisista näkökulmista. Olennainen kysymys on, miten tulisi toimia, jotta elämänmuotomme voisi olla kestävällä pohjalla.

Kestävän elämänmuodon tavoite lienee laajalti hyväksyttyä, mutta sen toteuttaminen ei ole yksinkertaista. Väistämättä saavuttaaksemme tavoitteen joudumme pohtimaan perusarvojamme uudelleen. Erityisesti ihmis- ja maailmakäsityksemme perustana oleva ihmiskeskeisen valistusajattelun sijaan tai rinnalle tulisi löytää ekologista viisautta, joka toisi esiin luonnon ja ihmisen keskinäisen kohtalonyhteyden. Meillä ei ole valmiita malleja, joiden varaan voisimme rakentaa tällaista uutta ajattelua ja siihen perustuvaa elämäntapaa. Emme myöskään voi unohtaa tai heittää pois aiempaa traditiotamme. Uudistaminen edellyttää yhteistä ponnistusta, jossa eri lähtökohdista pyritään löytämään tapoja ajatella ja toimia kestävän elämänmuodon rakentamiseksi.

Kirjan teema ei rajoitu minkään tieteenalan piiriin. Siten on toivottavaa, että artikkeleita tarjotaan useiden eri tieteenalojen piiristä.

Henkilöitä, jotka haluavat kirjoittaa artikkelin kirjaan pyydetään toimittamaan lyhyt tiivistelmä (400-500 sanaa), josta ilmenee sekä artikkelin keskeinen teema ja lähestymistapa että keskeisimmät lähteet. Erityisesti tiivistelmästä tulee ilmetä, miten artikkeli kytkeytyy kirjan teemaan kestävään elämänmuotoon – mitä se on, miten sitä voitaisiin tavoitella tai millaista olisi kestävä elämänmuoto.

Tiivistelmä tulee lähettää s-postilla 4.9.2022 mennessä osoitteeseen arto.mutanen@gmail.com. Toimittajat arvioivat tiivistelmät. Arvioinnin jälkeen kirjoittajille lähetetään 15.9.2022 mennessä tieto tiivistelmän hyväksymisestä. Hyväksyttyihin artikkeliehdotuksiin liitetään kirjoittamista ohjaavia kommentteja. Valmis artikkeli tulee toimittaa s-postilla 15.1.2023 mennessä, jonka jälkeen aloitetaan vertaisarviointiprosessi. Vertaisarviolausunnot toimitetaan kirjoittajille 31.3.2023 mennessä ja korjattu versio artikkelista tulee toimittaa viimeistään 30.4.2023 em. s-postiosoitteeseen. Kirja on tarkoitus julkaista vuoden 2023 aikana. Kirjoittajaohjeet yhdistyksen verkkosivuilla.

Kirjan toimittajat: Mauri Kantola, Taru Konst, Mervi Friman ja Arto Mutanen

Kirja toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun ja Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistyksen yhteistyönä

Kirja julkaistaan Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa