Siirry sisältöön

Kirjoittajakutsu 1.1.2014

Tervetuloa kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakausikirjan teemanumeroon:

Käytäntölähtöinen tutkimus ammattikasvatuksen oppimisympäristöissä

Mistä käytäntölähtöisyydessä on mahdollisesti kyse? Entä käytäntölähtöisellä tutkimuksella?

Käytäntölähtöisellä tutkimuksella on monenlaisia merkityksiä riippuen kirjoittajan tiede-, koulutusala- tai työalataustasta. Yleisesti käytäntölähtöisen tutkimuksen tavoitteena on kuitenkin tuottaa uutta tietoa tai uusia näkökulmia erilaisten oppimisen, koulutuksen ja työelämä toimijoiden tueksi. Käytäntölähtöistä tutkimusta sivuavat myös teemat käyttäjälähtöisyys, asiakaslähtöisyys sekä osallistava kehittäminen. Ajankohtaisena haasteena on ammattikasvatuksen oppimisympäristöjen muuttuminen myös teknologian kehityksen myötä.

Olemme kokoamassa Käytäntölähtöistä tutkimusta ammattikasvatuksen oppimisympäristöissä käsittelevää artikkelikokoelmaa Ammattikasvatuksen aikakausikirjaan. Tavoitteenamme on monitieteinen kokonaisuus, jossa aihetta voi lähestyä esimerkiksi teoreettisten ja empiiristen artikkeleiden avulla.

Maksimissaan 200 sanan ideapaperit pyydetään lähettämään 1.3. mennessä Hannu Kotilalle. Hyväksymisestä ilmoitetaan 15.3. mennessä ja valmiiden artikkelikäsikirjoitusten takaraja on 1.5.2014. Lehden teemanumeroon voi tarjota referee- tai yleisluonteisempia artikkeleita. Teemanumero julkaistaan loppuvuodesta 2014

Linkki lehden kirjoittajaohjeisiin:
http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/ohjeitakirjoittajalle.php
Ohjeet kannattaa lukea huolellisesti.

Lisätietoa ja tukea:
Hannu Kotila (hannu.kotila (at)haaga-helia.fi)
Hämäläinen Raija (raija.h.hamalainen(at)jyu.fi)

Julkaisulla on merkityksellinen rooli osaamisen jakajana ja omien tutkimustulosten tunnetuksi tekijänä.