Siirry sisältöön

Metodologiaseminaari 2002

 Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden laitos ja Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan ala järjestivät yhdessä kansainvälisen tieteellisen metodologian seminaarin Lahdessa keväällä 2002. Seminaarin tavoitteena oli tarjota sekä metodologian koulutusta ammattikorkeakoulujen henkilöstölle että foorumi metodologian problematiikan pohtimiselle.

Seminaarin teemoiksi valittiin käsitteet keksiminen ja innovaatio. Nämä käsitteet ovat metodologian kannalta erittäin kiehtovia, kuten esityksistä saimme kuulla. Esityksissä valaistiin näiden käsitteiden avulla tieteen ja tutkimuksen kenttää eri näkökulmista. Esityksistä pystyi jokainen metodologian opettaja ja tutkija löytämään itselleen kiehtovia ja tärkeitä kysymyksenasetteluja. Toki tällaisten ideoiden työstäminen osaksi omaa työtä vaatii paljon työtä.

Seminaari saikin varsin innostuneen vastaanoton. Ensinnäkin neljän yliopistopuhujan rinnalle saimme neljä ammattikorkeakoulujen edustajaa puhujiksi. Tämä on eräs muoto konkreettisesta yhteistyöstä eri tahojen välillä: keskustelua yhteisessä seminaarissa tietystä teemasta. Kuulijoiksi seminaariin ilmoittautui runsas joukko eri ammattikorkeakoulujen edustajia. Tämä kannustaa jatkamaan ja etsimään uusia yhteistyömuotoja myös metodologian alalla.

Saadaksemme mahdollisimman suuren hyödyn tällaisista tieteellisistä kokouksista ja yhteistyöstä yleisemminkin, olisi hyvä organisoida metodologian tutkimusta systemaattiseksi ympärivuotiseksi toiminnaksi. Tällöin tällainen seminaari voisi toimia niin aktiivisten metodologian tutkijoiden kuin myös muiden, kulloisenkin teeman itselleen kiehtovaksi kokevien, henkilöiden tapaamispaikkana.

Uskoaksemme tällainen ammattikorkeakoulujen yhteinen metodologian tutkimusryhmä voisi saada riittävän määrän metodologian erityisongelmista kiinnostuneita henkilöitä, jotta sen toiminta olisi mielekästä. Edelleen eri ammattikorkeakouluihin jakautuneena myös ryhmän kosketuspinta ammattikorkeakoulujen muuhun tutkimus-, kehitys- ja opetustyöhön olisi erittäin laaja. Näin voisi sekä metodologian tutkimus että sen yhteys muuhun ammattikorkeakoulujen toimintaan säilyä elävänä ja hedelmällisenä.