Siirry sisältöön

Kirjahanke: Hyvä Elämä

(tietoja kirjasta, kirjan linkki ja käytetyt kirjoittaja-ohjeet)

Kirjahankkeen 2015 – 2016 teemana oli  hyvä elämäkäytäntö, tutkimus ja ammattipedagogiikka. 

Kirja julkaistiin kesäkuussa 2016.

hyvaelama2016

Kirja jakautuu pääteemoihin:

I Hyveet ja hyvään elämään kasvaminen
II Ammattipedagogiikka hyvän elämän toteuttaajana
III Hyvä työelämä

 

Kirjan voi ladata sähköisenä ilmaiseksi itselleen osoitteesta:

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166081.pdf

 

Kirjaan kutsuttiin kirjoittajia ammattikorkeakouluista, yliopistoista ja käytännön ammattipedagogiikan kehittäjiä AOKK:n verkostojen kautta, Ottu ry:n piiristä ja Praban piiristä.

Toimittajina olivat Arto Mutanen, Mauri Kantola, Hannu Kotila ja Liisa Vanhanen-Nuutinen

Artikkeleiden valmistelu

Kirjan valmistelussa hyödynnettiin toimitus- ja refereemenettelyä. Artikkelin hyväksyminen kirjaan tapahtui referee-lausuntojen perusteella. Kirjoittajien tuli hyväksyä se periaate, että toimitustyössä tekstiin tehdään mahdollisesti joitakin lisäyksiä, muokkauksia tai poistoja. Kirjan valmistumisaikataulu oli:

  • 15.5.2015 Lähetettävä toimittajalle otsikko ja lyhyt kuvaus artikkelista
  • 25.9.2015 Lähetettävä toimittajalle artikkelin ensimmäinen versio

Referee-kierros:

  • 30.10.2015 Toimittaja lähettää referee-kommentit ja muokkauspyynnöt artikkeleihin
  • 27.11.2015 Muokatut artikkelit toimittajalle
  • 18.12.2015 Toimittaja ilmoittaa hyväksynnästä

tekninen toimitustyö:

Helmikuu 2016 vedosten tarkistaminen

Maaliskuu-huhtikuu 2016 kirjan julkaiseminen